UITZICHT

Zicht krijgen op nieuwe vergezichten.

InDIVIDUEle COACHING

Uitzicht door inzicht. Middels individuele coaching ondersteunen wij verschillende mensen bij het verbeteren van hun accepterend, sturend, lerend en oplossend vermogen.

Wij werken oplossingsgericht en zijn to-the-point in onze benadering. Door structurerend, analyserend en confronterend coachsessie in te richten, geloven wij dat fundamenteel inzicht ook tot actie leidt. 

Wij richten ons op leiderschapscoaching en coaching rondom organisatie issues. Denk hierbij aan sparren, spiegelen, reflectie op ethische vraagstukken, samenwerkingsissues, identiteit & eigen drive, positie en samenwerking binnen MT.

Het beeld rechts illustreert perspectief, kind vs. volwassene, overdenking. Wie ben jij – zelfbeeld, kracht? Waar sta je voor – waarden, overtuigingen? Waar ga je voor – drive?

Zicht op INTENTIES & BELANGEN

Ondersteuning bij strategische- & teamontwikkeling. Onderdeel hiervan is het bewaken van de identiteit door de boodschap die uitgedragen wordt alsmede focus houden op de juiste marktsegmenten. 

In de huidige start-up fase waarin Inspecter zich bevindt is het tevens van belang het team, bestaande uit oprichters en partners (leveranciers) te begeleiden in het groepsdynamica proces van ‘storming – norming – performing’ (Tuckman). De snelle en soms onverwachte wendingen van het bedrijf maken dat rollen, inzet en toekomstperspectief veranderen. Wanneer presteer je optimaal? Wat mag je van elkaar verwachten? Waar ligt ieders grens in termen van inzet, investeringsvermogen en betrokkenheid? Het continu monitoren van de intenties en belangen van aandeelhouders en bestuur is essentieel. Op die manier kan ten aanzien hiervan een transparant en begrepen beeld van elkaar blijven bestaan.

Leiding, transformatie en reorganisatie

Gedurende de crisisjaren 2012 – 2016 heeft Jan-Paul van den Berg vanuit een mede-eindverantwoordelijke & business development rol invulling gegeven aan de transformatie van Van den Berg Groep. 

Deze rol gaf de algemeen directeur en organisatie meer gelegenheid breder en internationaal te oriënteren en projecten te acquireren. De organisatie is nu compacter en directer georganiseerd, waarbij zowel in de processen als in kosten optimalisaties zijn gerealiseerd. Naast het reorganiseren, waardoor collega’s helaas hun baan verloren, zijn teams gevormd die opnieuw zijn gaan staan voor de uitdagingen die er lagen.

De organisatie is fitter geworden, d.w.z. lean georganiseerd, kortere lijnen, duidelijke focus en zodoende voorbereidt op de economisch aantrekkende periode vanaf 2017.

Van idee tot realisatie

Projectmanagement binnen de samenwerking met The Funding Company en Birch bij een project voor verschillende Hanze steden. Daarnaast inhoudelijke ondersteuning bij haalbaarheidsstudies, thematisch onderzoek onder publieke en private partijen en presentaties en afstemming met klant- en stuurgroep. De (ver)andere(nde) agenda’s en belangen van de betrokken gemeenten, zowel nationaal als internationaal, op de (ver-)nieuwde EU investeringsprogramma’s en ‘calls’ (o.a. vanuit: CEF, UIA, LIFE, Interreg, etc.) vereiste doorzettings- en aanpassingsvermogen van ons als adviseurs en opdrachtgevers om stakeholders aan boort te houden en te komen tot een heldere haalbaarheidsanalyse en investeringsagenda.

INITIATIEF NEMEN - Kansen voor Kampen!

Kansen voor Kampen! … met die workshop begon het initiatief van het uitdagende project om een door de EU gesubsidieerd en ondersteund ‘Hanzefonds’, een fonds voor de economische versterking van verduurzamingsinitiatieven binnen de EU Hanze regio, te realiseren. Naast het initiatief heeft Bergstead het stakeholdermanagement richting de opdrachtgeversgroep, bestaande uit de Gemeenten Deventer, Harderwijk, Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel verzorgt. Het langjarige project heeft geresulteerd in een haalbaarheidsstudie, investeringsagenda en fondsplan t.b.v. EU funding. Door de EU Hanzesteden breed te inventariseren (Duitsland, Estland, Letland, Litouwen, Nederland, Polen) zijn gezamenlijke innovatie thema’s onderscheiden die bijdragen aan een duurzamer internationale Hanze regio. Dit project heeft tevens de banden onderling versterkt en heeft als katalysator bijgedragen aan de samenwerking richting de internationale Hanzedagen in 2017.

 

PrOject & Proces management

Project & proces management voor de ontwikkeling/transformatie van enkele scholen naar woningbouw in opdracht van Bergste’de Projectbouw. Onderdeel hiervan waren het organiseren en coördineren van de ontwikkeling, van de aanbesteding en de verkoop alsmede monitoring van de voortgang, zodat onnodige vertraging en hieraan gerelateerde kosten voorkomen konden worden. Door specifieke en intensieve aandacht te geven aan stakeholders, voornamelijk omwonenden en de gemeente, is de procedureel meest gunstige doorlooptijd gerealiseerd.